ucimoenglish

A site for students of the fifth grade at OS "Miroslav Antic" Futog created by their English teacher

Comprarison of adjectives

Poređenje prideva

1) Kratki pridevi, koji se sastoje od dva sloga, se porede tako što se u komparativu dodaje nastavak -er, a u superlativu se dodaje nastavak -est.

Primeri:

positive comparative superlative
strong stronger strongest
small smaller smallest
late later latest
nice nicer nicest
big bigger biggest
thin thinner thinnest
fat fatter fattest
easy easier easiest
happy happier happiest
clever cleverer cleverest
narrow narrower narrowest

ISPRED SUPERLATIVA SE UGLAVNOM DODAJE ODREĐENI ČLAN THE!

2) Kod dužih prideva, 3 i više slogova, komparacija se vrši na sledeći način:

positive comparative superlative
careful more careful most careful
expensive more expensive most expensive
difficult more difficult most difficult
tired more tired most tired
terrible more terrible most terrible

3) Postoje i pridevi čija je komparacija nepravilna. Primeri su u tabeli ispod.

positive comparative superlative
good better best
bad worse worst
much more most
many more most
little less least

Kako bih proverila koliko vas prati ovaj blog, zadajem domaći i prvi učenik koji vidi i pošalje mi zadatak na mejl, dobiće bodove za predstojeći kontrolni zadatak. Domaći je sledeći:

U praznine staviti odgovarajući oblik prideva. Postoji i jedna caka. Snađite se koje prideve treba staviti. Pomoć je u zagradi u žutoj boji, koja se slabo vidi, tako da treba da upotrebite znanje engleskog i da pogodite koji pridev ide, ili poznavanje računara i da promenite boju prideva, ako ne uspete da pogodite.

1. Apples are   than chips.  (healthy)

 
2. Elephants are  (big) than bears.
 
3. Gold is   than silver. (expensive)
 
4. Bikes are  than cars. (slow)  
 
5. I am  at English than my brother .(good) 
 
6. My friend is  than me. (tall)
 
7. Sandy is  than Tamara. (thin)
 
8. My father is  than Tom’s father. (strong)
 
9. “Harry Potter “books are  than “The Book of the Jungle”. (interesting)
 
10. The tiger is  than a fox .(heavy)
Advertisements

« helping with grammar!


6 responses to “Comprarison of adjectives

  1. Nikolina :) says:

    Ja ovo nista ne razumem. Nastavnice jel ima sutra dopunksa? 🙂

  2. Milorad says:

    Nastavnice kada je dopunska? Ja ovo nista nerazumem!Jel ima sutra pre pismenog?

  3. Jovan says:

    jap nastavnice jadni vi sa njima, kao da su slepi. Sve pise a oni pitaju, pogotovo nikolina samo da bi bila tu! ….. 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: