ucimoenglish

A site for students of the fifth grade at OS "Miroslav Antic" Futog created by their English teacher

Simple Present Tense

THE SIMPLE PRESENT TENSE

(Prosto Sadašnje vreme)

1)    oblik

Prosto sadašnje vreme ima isti oblik kao i infinitiv glagola u svim licima sem u trećem licu jednine, gde se dodaje nastavak –s/-es.

Primer sa glagolom “read”

I read                       we read

You read                  you read

He reads                  they read

She reads

It reads

Nastavak –es se dodaje kad se glagol završava na –s, -ss, -sh, -ch, -x, -z. (watch-watches).

Ako se glagol završava slovom –y ispred koga se nalazi suglasnik, -y prelazi u –i i dodaje se –es. (primer: marry – marries). A ako se ispred –y nalazi samoglasnik ne dolazi ni do kakve promene (primer: play- plays).

1.1.  oblik pomoćnih glagola

glagol “to be”                                                     glagol “To have”

I am                  we are                                       I have                  we have

You are            you are                                        you have                you have

He is                They are                                      he has                  they have

She is                                                              she has

It is                                                                 it has

Glagol “to do”  (glagol “to go” se menja na isti način)

I do               we do

You do         you do

He does        they do

She does

It does

2)    Potvrdni, odrični i upitni oblik

Potvrdni oblik: I watch television every day.

Odrični oblik: I don’t watch television every day. (Odrični oblik se pravi od glagola “to do” i rečce “not”. Posebnu pažnju treba obratiti na odričan oblik kod trećeg lica jednine: He watches television every day.

He doesn’t watch television every day. Znači upotrebljava se does, umesto do, ali glagol gubi nastavak –s/-es. )

Upitan oblik: Do I watch television every day? (Upitan oblik se pravi dodavanjem glagola “do”  ispred subjekta. U trećem licu, ponovo treba obratiti pažnju da se koristi “does” i da glagol nema nastavak –s/-es.

Primer: He watches television every day.

–        DOES he WATCH television every day?)

 

3)    Upotreba Prostog Sadašnjeg Vremena

 

3.1. Prosto sadašnje vreme se upotrebljava da označi uobičajenu radnju u sadašnjosti. Obično su pokazatelji ove radnje prilozi: always, every day, every week, every…., usually

3.2. Druga upotreba Prostog Sadašnjeg vremena je za stvari koje predstavljaju opštu istinu (naročito tvrdnje opšteg karaktera vezane za nauku) kao na primer:

The Earth moves around the Sun.

Water boils on 100 degrees.

A day has 24 hours.

3.3. Određeni perceptivni glagoli nemaju continuous forme pa se nalaze samo u Simple Present Tense. To su glagoli koji opisuju osećanja (love, like, understand, want, agree), ili imaju veze sa čulima (see, hear). Ovi glagoli se vremenom uče, ali ima i primera kad se odstupa od ovog pravila. Sad je bitno znati samo navedene glagole.

Advertisements

« helping with grammar!


3 responses to “Simple Present Tense

  1. joca says:

    nije lose<3

  2. joca says:

    moglo bi da bude malo krace,jer nemogu bas sve da razumem, inace je sajt ok

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: